Skip to content

Privacyverklaring

Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene aanwijzingen De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze privacyverklaring die onderaan deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

Clipper Logistics Netherlands B.V. Smakterweg 70 5804 AH Venray

Hierna “Clipper” genoemd.

Hoe verzamelen wij uw gegevens? Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die worden verzameld wanneer u ons carrièreportaal gebruikt.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bezocht). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens worden door ons gebruikt om uw vragen of sollicitaties te verwerken.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens? U hebt te allen tijde het recht om kosteloos inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Daarvoor en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het bovenstaand adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analytic tools en tools van derden Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. Het surfgedrag kan niet tot u worden herleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden tot bezwaar.

Algemene opmerkingen en verplichte informatie Privacybescherming Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij die gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat er zich hiaten in de veiligheid kunnen voordoen bij gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) . Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Gegevens van de verantwoordelijke instantie Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

Clipper Logistics Netherlands B.V. Smakterweg 70 5804 AH Venray

Zij wordt vertegenwoordigd door haar directeur Stefan van Hoof

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele aan ons gerichte mededeling per e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden vóór de intrekking blijft door de herroeping onaangetast.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, te laten overhandigen in een gangbare en machineleesbare vorm aan u of aan een derde. Indien u verzoekt om de gegevens direct aan een andere verantwoordelijke partij door te sturen, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch realiseerbaar is.

SSL- of TLS-encryptie Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke content te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotje in uw adresbalk.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Daartoe en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het bovenstaande adres.

Bezwaar tegen reclamemail Tegen het gebruik van in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt bezwaar gemaakt. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van commerciële informatie, zoals spammails.

Functionaris voor gegevensbescherming Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

ITs Hein GmbH Andreas Hein Maintalstr. 155 95460 Bad Berneck E-Mail: datenschutzbeauftragter@clippergroup.de

4. Gegevensverzameling op onze website Cookies De internetpagina’s maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat zij door u worden verwijderd. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en dat u alleen per geval cookies toestaat, cookies slechts in bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen uitsluit, en activeert dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden verwijderd. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies aan te bieden die u hebt aangevraagd, worden opgeslagen op grond van artikel 6 lid) sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch foutloos en geoptimaliseerd te kunnen aanbieden. Andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) die worden opgeslagen, worden in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Noodzakelijke cookies Google google.com NID Het NID-cookie bevat een unieke ID waarmee Google uw voorkeursinstellingen en andere informatie opslaat. Zie verder op: https://policies.google.com/technologies/types?hl=de

Linkedin linkedin.com lidc Dit cookie wordt gebruikt voor routering. Dit cookie wordt gebruikt voor de Linkedin share button op de Clipper Carrière pagina. Zie verder op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com JSESSIONID Zie de cookie-richtlijn van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com visit Zie de cookie-richtlijn van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com lang Zie de cookie-richtlijn van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com bcookie Zie de cookie-richtlijn van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com bscookie Zie de cookie-richtlijn van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com leo_auth_token Zie de cookie-richtlijn van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com RT Zie de cookie-richtlijn van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Platform.linkedin linkedin.com IN-HASH Zie de cookie-richtlijn van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Facebook facebook.com datr Facebook – Cookie voor de integratie van Facebook en voor opties voor het delen op sociale media. Zie de cookie-richtlijn Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Facebook facebook.com reg_fb_ref Facebook-cookie slaat dit websiteadres op als de laatste bezochte pagina, evenals uitgelogde of niet facebook-gerelateerde bezoekersinformatie. Zie de cookie-richtlijn Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Facebook facebook.com reg_fb_gate Facebook-cookie slaat dit websiteadres op als de eerst bezochte pagina, evenals uitgelogde of niet facebook-gerelateerde bezoekersinformatie. Zie de cookie-richtlijn Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ Serverlogbestanden De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor de statistische evaluatie en technische optimalisatie van de website. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden verzameld:

  • Referrer (eerder bezochte website)

  • Opgevraagd(e) website of bestand

  • Browsertype en browserversie

  • Gebruikt besturingssysteem

  • Gebruikte type apparaat

  • Tijdstip van toegang

  • IP-adres in geanonimiseerde vorm (alleen gebruikt om de locatie van de toegang te bepalen)

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

5. Social media Content delen via plug-ins (Facebook, LinkedIn etc.) Onze website maakt gebruik van social plug-ins (“plug-ins”) van verschillende sociale netwerken. Met behulp van deze plug-ins kunt u bijvoorbeeld vacatures delen of aanbevelen. De content van onze pagina’s kan in overeenstemming met de gegevensbescherming worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook of Linkedin. Onze site gebruikt hiervoor de Shariff Wrapper plug-in. Deze plug-in brengt alleen direct contact tot stand tussen netwerken en gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Een automatische overdracht van gebruikersgegevens aan de exploitanten van deze platforms vindt via deze tool niet plaats. Indien de gebruiker is ingelogd op een van de sociale netwerken, verschijnt bij gebruik van de social buttons van Facebook en Linkedin een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen alvorens deze te verzenden.

U kunt de content van deze pagina in overeenstemming met de gegevensbescherming delen in sociale netwerken zonder dat er door de beheerders van de netwerken volledige surfprofielen worden aangemaakt.

Op onze website gebruiken wij de volgende plug-ins: Facebook, LinkedIn

Als u niet wilt dat sociale netwerken via actieve plug-ins gegevens over u verzamelen, kunt u de sociale plug-ins op onze websites eenvoudig met een klik deactiveren of in uw browserinstellingen de functie “cookies van derden blokkeren” selecteren. Dan zal de browser geen cookies naar de server sturen in geval van geïntegreerde content van andere aanbieders. Met deze instelling functioneren echter in bepaalde gevallen, naast de plug-ins, ook andere pagina-overschrijdende functies niet meer.

Facebook-plug-ins (Like Share-Button) Plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, zijn op onze pagina’s geïntegreerd. U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de “Like-button” (“Vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plug-ins/.

Wanneer u onze website bezoekt, brengen deze plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en een Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor informatie dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Indien u op de Facebook “Like-button” klikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van deze pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount toewijst, dient u uit te loggen bij uw Facebook-gebruikersaccount.

LinkedIn plug-in Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. LinkedIn is een dienst van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met functies van LinkedIn wordt opgeroepen, wordt er een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn ontvangt informatie dat u via uw IP-adres onze webpagina’s hebt bezocht. Als u op de “Recommend Button” van LinkedIn klikt en ingelogd bent op uw account bij LinkedIn, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van deze pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

6. Analytic tools en reclame Google Analytics Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google Analytics cookies vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclameactiviteiten te optimaliseren.

Browser plug-in U kunt het opslaan van cookies verhinderen door in uw browsers de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat dan de mogelijkheid bestaat dat u dan niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en doorgeven aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook verhinderen door de via onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat de registratie van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website verhindert. Google Analytics deactiveren

Meer informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google reCAPTCHA Op onze websites gebruiken wij “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”). Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevens op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker op de website komt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van zijn websites tegen onrechtmatig geautomatiseerd meekijken en tegen SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Plug-ins en tools Google webfonts Deze site gebruikt zogenaamde webfonts voor de uniforme weergave van lettertypes die door Google worden aangeboden. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google webfonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f) AVG.

Indien uw browser geen webfonts ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.