Idź do zawartości

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje przedstawiają skrótowo procesy, którym poddawane są Państwa dane osobowe w wyniku odwiedzin na naszej stronie internetowej. Za dane osobowe uznaje się wszelkie dane, przy pomocy których możliwa jest Państwa identyfikacja. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo w zamieszczonym pod niniejszym tekstem Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej Kto odpowiada za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej? Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej odbywa się za pośrednictwem podmiotu utrzymującego stronę internetową. Dane kontaktowe podmiotu znajdą Państwo na stronie internetowej w dziale Informacje o stronie.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane? Państwa dane pozyskujemy wtedy, gdy nam je Państwo przekażą. Przykładowo mogą być to dane związane z użytkowaniem naszego portalu z ofertami pracy.

Pozostałe dane gromadzone są przez nasze systemy internetowe w sposób zautomatyzowany, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę. Dotyczy to zwłaszcza danych technicznych (np. dane o przeglądarce internetowej czy godziny wejścia na stronę). Gromadzenie takich danych rozpoczyna się automatycznie w momencie, gdy wejdą Państwo na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane? Część danych pozyskujemy po to, aby zagwarantować Państwu poprawne działanie strony. Pozostałe służą do przetwarzania Państwa zapytań i zgłoszeń o pracę.

Jakie przysługują Państwu prawa dotyczące Państwa danych? W każdej chwili mają Państwo prawo otrzymać nieodpłatną informację na temat pochodzenia, odbiorców oraz celu przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do zażądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia wspomnianych danych. W tym celu, jak i po to, aby skierować do nas inne zapytania w związku z ochroną danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami korzystając z adresu podanego w dziale Informacje o stronie. Oprócz tego mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia oferowane przez podmioty trzecie Za każdym razem, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę, możemy dokonywać statystycznej oceny Państwa zachowań na stronie. Odbywa się to głównie za pośrednictwem plików cookie oraz przy użyciu tzw. programów analitycznych. Co do zasady analiza Państwa zachowań na stronie prowadzona jest anonimowo, co oznacza, że zachowania na stronie nie mogą spowodować Państwa identyfikacji. Mogą Państwo sprzeciwić się takiej analizie lub ją uniemożliwić poprzez niestosowanie konkretnych narzędzi. Szczegółowe informacje w tej kwestii znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec takim analizom. Możliwe sposoby zgłaszania sprzeciwu opisano we wspomnianym Oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych Do ochrony Państwa danych podchodzimy bardzo poważnie, dlatego zachowujemy poufność Państwa danych osobowych oraz przestrzegamy ustawowych przepisów dotyczących ochrony danych oraz postanowień zawartych w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

W trakcie użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej zbieramy różne dane osobowe. Danymi osobowymi nazywamy dane, które pozwalają na Państwa identyfikację. W zamieszczonym poniżej Oświadczeniu o ochronie danych osobowych wyjaśniamy, jakie dane na Państwa temat zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Ponadto znajdą w nim Państwo informacje na temat celu, dla którego to robimy.

Proszę zwrócić uwagę, że podczas przekazywania danych w Internecie (np. w ramach korespondencji elektronicznej) mogą wystąpić luki w bezpieczeństwie. Nie jest możliwe zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem do nich osób trzecich.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018.1000). Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 ze zmian).

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na przedmiotowej stronie internetowej jest:

CLIPPER LOGISTICS Sp. Z.o.o. Ul. Żernicka 22 62-023 Robakowo

Podmiot odpowiedzialny jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub łącznie z innymi podmiotami podejmuje decyzje na temat celów i sposobów przetwarzania danych osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy email i inne).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych Wiele procesów przetwarzania danych można realizować tylko w oparciu o Państwa wyraźną zgodę. Raz udzieloną zgodę mogą Państwo jednak w każdym momencie wycofać. W tym celu wystarczy wysłać nam zwykłą wiadomość email, bez dodatkowych formalności. Wycofanie zgody nie powoduje utraty legalności przetwarzania danych, które wykonywane było do momentu jej wycofania.

Prawo do przenoszenia danych Przysługuje Państwo prawo do przekazania danych, które na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonywania umowy przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, innemu podmiotowi trzeciemu w powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, zostanie to wykonane tylko wtedy, gdy będzie to możliwe technicznie.

Szyfrowanie SSL lub TLS Z uwagi na bezpieczeństwo oraz w celu ochrony przekazywania treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako podmiotu utrzymującego stronę, na niniejszej stronie prowadzone jest szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że przedrostek „http://” w adresie strony w przeglądarce zmieni się na „https://” poprzedzony symbolem kłódki.

Aktywowanie szyfrowania SSL lub TLS oznacza, że danych, które nam Państwo przekazują, nie będą mogły odczytać podmioty trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie W ramach obowiązujących uregulowań prawnych w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do nieodpłatnego otrzymania informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich źródle oraz ich odbiorcach, a także celu ich przetwarzania, oraz do ewentualnego ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia. W tym celu oraz w przypadku pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas pod adresem podanym w dziale Informacje o stronie.

Sprzeciw wobec reklam przesyłanych drogą elektroniczną Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku do ich zamieszczenia w dziale Informacje o stronie do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, których wyraźnie nie żądaliśmy. Podmioty utrzymujące strony zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, takich jak wiadomości typu spam.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie

Pliki cookie Niektóre strony internetowe wykorzystają tzw. pliki cookie. Są to pliki, które nie powodują żadnych szkód dla Twojego komputera i nie zawierają wirusów, a ich funkcja polega na tym, by uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną użytkownikowi, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe archiwizowane na Państwa komputerze i zapisywane w Państwa przeglądarce.

Większość z plików cookie, które wykorzystujemy, stanowią tzw. session cookie. Takie pliki zostaną automatycznie usunięte w momencie, gdy opuszczą Państwo naszą stronę. Pozostałe zapisywane są na Państwa urządzeniu i przechowywane do momentu, gdy sami je Państwo usuną. To właśnie dzięki tym plikom cookie możemy rozpoznać Państwa przeglądarkę przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie.

W ustawieniach przeglądarki mogą Państwo ustawić funkcję informowania o utworzeniu plików cookie i pozwalać tylko w indywidualnych przypadkach na odbieranie tylko niektórych plików cookie bądź w ogóle je zablokować. Istnieje też możliwość ustawienia automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja obsługi plików cookie może jednak spowodować ograniczone możliwości korzystania z naszej strony internetowej.

Pliki cookie niezbędne do realizacji komunikacji elektronicznej lub udostępnieniu Państwa konkretnych, pożądanych przez Państwa funkcji naszej strony przechowywane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podmiot utrzymujący stronę internetową zachowuje pliki cookie w wyniku prawnie uzasadnionego interesu, tj. aby zapewnić bezbłędne i optymalne funkcjonowanie świadczonych przez siebie usług. Jeśli przechowuje on również inne pliki cookie (np. pliki cookie potrzebne do analizowania Państwa zachowań na stronie), zostaną Państwo o tym wyraźnie poinformowani w przedmiotowym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Wymagane pliki cookie Google google.com NID Plik cookie NID zawiera jednoznaczną identyfikację, dzięki której Google może przechowywać preferowane przez Państwa ustawienia i inne informacje. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod tym adresem: https://policies.google.com/technologies/types?hl=de

Linkedin linkedin.com lidc Ten plik cookie stosowany jest to routingu. Na stronie Clipper Karriere jest on wykorzystywany do działania przycisku udostępniania Linkedin. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod tym adresem: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com JSESSIONID Zob. Wytyczne Linkedin dotyczące plików cookie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com visit Zob. Wytyczne Linkedin dotyczące plików cookie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com lang Zob. Wytyczne Linkedin dotyczące plików cookie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com bcookie Zob. Wytyczne Linkedin dotyczące plików cookie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com bscookie Zob. Wytyczne Linkedin dotyczące plików cookie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com leo_auth_token Zob. Wytyczne Linkedin dotyczące plików cookie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Linkedin linkedin.com RT Zob. Wytyczne Linkedin dotyczące plików cookie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Platform.linkedin linkedin.com IN-HASH Zob. Wytyczne Linkedin dotyczące plików cookie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Facebook facebook.com datr Facebook – plik cookie służący do integracji z Facebookiem oraz do funkcji udostępniania w mediach społecznościowych. Zob. Wytyczne Facebooka dotyczące plików cookie: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Facebook facebook.com reg_fb_ref Plik cookie Facebook zachowuje adres strony internetowej jako ostatni identyfikator strony, a także jako informacje o wylogowanych odwiedzających lub odwiedzających spoza Facebooka. Zob. Wytyczne Facebooka dotyczące plików cookie: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Facebook facebook.com reg_fb_gate Plik cookie Facebook zachowuje adres strony internetowej jako ostatni identyfikator strony, a także jako informacje o wylogowanych odwiedzających lub odwiedzających spoza Facebooka. Zob. Wytyczne Facebooka dotyczące plików cookie: https://www.facebook.com/policies/cookies/

4. Dane z dzienników serwera

Dostawca strony prowadzi zautomatyzowane gromadzenie i przechowywanie informacji w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Dane te wykorzystywane są wyłącznie dla celów oceny statystycznej i optymalizacji technicznej stron internetowych. Nie są one przekazywane stronom trzecim. Poniżej znajdą Państwo wykaz zbieranych danych:

  • Referrer (ostatnio odwiedzona strona internetowa)

  • Żądana strona internetowa lub plik

  • Typ i wersja przeglądarki

  • Używany system operacyjny

  • Wykorzystywany rodzaj urządzenia

  • Godzina dostępu

  • Adres IP w zanonimizowanej formie (stosowany tylko do ustalenia miejsca dostępu)

Pliki te nie są łączone z innymi źródłami danych.

5. Portale społecznościowe

Udostępnianie treści poprzez wtyczki (Facebook, LinkedIn itp.) Na naszym portalu wykorzystywane są wtyczki do różnych mediów społecznościowych (zwane dalej „wtyczkami”). Przy pomocy wtyczek mogą np. Państwo udostępniać oferty pracy lub polecać je innym osobom. Treści zamieszczone na naszych stronach mogą być udostępniane na mediach społecznościowych takich jak Facebook czy Linkedin zgodnie z polityką ochrony danych. W tym celu na naszym portalu wykorzystujemy wtyczkę o nazwie Shariff Wrapper. Wtyczka ta nawiązuje bezpośredni kontakt pomiędzy sieciami a użytkownikami dopiero wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie na odpowiedni przycisk.

Narzędzie to nie powoduje jednak automatycznego przekazania danych użytkownika do podmiotu utrzymującego serwisów. Jeśli użytkownik ma konto na jednej z sieci społecznościowych, korzystając z przycisku do mediów społecznościowych np. Facebook czy Linkedin zobaczy on okienko informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Treści zawarte na stronie mogą Państwo udostępniać w mediach społecznościowych zgodnie z polityką ochrony danych, przy czym nie umożliwi to podmiotom utrzymującym te media na sporządzenie pełnego profilu Państwa zachowań na stronie.

Na naszych stronach korzystamy z następujących wtyczek: Facebook, LinkedIn

Jeśli nie życzą Państwo sobie, by media społecznościowe zbierały dane o Państwu poprzez aktywne wtyczki, mogą Państwo jednym kliknięciem wyłączyć wtyczki do mediów społecznościowych na naszej stronie lub w ustawieniach przeglądarki wybrać funkcję „zablokuj pliki cookie innych podmiotów”. Po jej wybraniu przeglądarka nie będzie przesyłała na serwer plików cookie w przypadku wbudowanych treści innych dostawców. Może się jednak zdarzyć, że po włączeniu tego ustawienia oprócz wtyczek nie będą działały również inne ogólne funkcje strony.

Wtyczki do Facebooka (takie jak przycisk udostępniania) Nasze strony zintegrowane są z wtyczkami do portalu społecznościowego Facebook, którego dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki do Facebooka rozpoznają Państwo na naszym portalu po logotypie Facebooka lub po przycisku „Like” („Lubię to”). Przegląd wtyczek do Facebooka znajdą Państwo pod tym adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

W wyniku działania wtyczki za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo nasze strony, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. W efekcie Facebook otrzymuje powiadomienie, że odwiedzili Państwo naszą stronę używając swojego adresu IP. Jeśli klikną Państwo w przycisk „Like”, będąc zalogowanym do Państwa konta na Facebooku, mogą Państwo wstawić treści z naszych stron na Państwa profil na Facebooku. Facebook może dzięki temu przyporządkować odwiedziny na naszej stronie do Państwa konta użytkownika. Pragniemy poinformować, że jako dostawca strony nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych lub sposobu ich wykorzystywania przez Facebook. Dodatkowe informacje w tej kwestii znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzą Państwo sobie, by Facebook był w stanie powiązać Państwa odwiedziny na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczki do LinkedIn Nasza strona wykorzystuje funkcje oferowane przez portal społecznościowy LinkedIn, którego dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Przy każdym wejściu na nasze strony zawierające funkcjonalności LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje powiadomienie, że odwiedzają Państwo nasze strony korzystając ze swojego adresu IP. Za każdym razem, gdy klikną Państwo w przycisk „Recommend” („Zarekomenduj”) będąc zalogowanym na swoim koncie w LinkedIn możliwe jest połączenie Państwa odwiedzin na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy poinformować, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych lub sposobu ich wykorzystywania przez LinkedIn.

Dodatkowe informacje w tej kwestii znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklamy

Google Analytics Przedmiotowy serwis wykorzystuje funkcje analizowania stron internetowych Google Analytics, której dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe archiwizowane na Państwa komputerze, umożliwiające analizowanie sposobu wykorzystywania przez Państwa strony internetowej. Informacje tworzone przez pliki cookie na temat Państwa wykorzystywania strony przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 6 lit. f RODO. Podmiot utrzymujący stronę internetową analizuje zachowania użytkownika w wyniku prawnie uzasadnionego interesu, tj. aby optymalizować swoją stronę internetową oraz reklamy.

Wtyczka do przeglądarki Zmieniając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce, mają Państwo możliwość zablokować zachowywanie plików cookie. Proszę jednak zwrócić uwagę na fakt, że może to spowodować, iż nie będą mogli Państwo korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcjonalności strony. Ponadto mogą Państwo wstrzymać gromadzenie danych utworzonych przez pliki cookie dotyczących sposobu wykorzystywania przez Państwa strony (w tym Państwa adresu IP) przekazywanych do Google, a także zablokować przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować odpowiednie wtyczki do przeglądarki dostępne pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych Mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics – wystarczy kliknąć w poniższy link. Utworzony zostanie plik cookie typu opt out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych przy kolejnych odwiedzinach strony: Google Analytics deaktivieren (zdeaktywuj Google Analytics).

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w Oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google reCAPTCHA Na naszych stronach wykorzystujemy „Google reCAPTCHA” (zwane dalej “reCAPTCHA”), których dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Mechanizm reCAPTCHA ma na celu weryfikację, czy dane na naszych stronach (np. w formularzach kontaktowych) wprowadził człowiek czy zautomatyzowany program. Dlatego w oparciu o różne cechy reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę. Taka analiza rozpoczyna się automatycznie od momentu wejścia odwiedzającego na stronę i uwzględnia rozmaite informacje (np. adres IP, okres przebywania odwiedzającego na stronie czy ruchy myszką wykonywane przez odwiedzającego). Dane gromadzone podczas analizy przekazywane są dalej do Google.

Analizy reCAPTCHA prowadzone są w pełni w tle, a osoba odwiedzająca stronę nie jest informowana o ich wykonywaniu.

Przetwarzanie plików odbywa się na podstawie art. 6 ust. 6 lit. f RODO. Podmiot utrzymujący stronę internetową ma prawnie uzasadniony interes, aby chronić swoje strony przed nieuczciwym zautomatyzowanym śledzeniem oraz przed spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz Oświadczenia Google o ochronie danych osobowych znajdą Państwo pod poniższymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts Aby ujednolicić wyświetlane czcionki, przedmiotowa strona wykorzystuje tzw. Web Fonts dostarczane przez Google. Podczas ładowania strony Państwa przeglądarka pobiera potrzebne czcionki Web Fonts do pamięci podręcznej przeglądarki, aby teksty i czcionki wyświetlały się w poprawny sposób.

W tym celu wykorzystywana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google, wskutek którego Google otrzymuje informacje, że nasza strona została załadowana poprzez Państwa adres IP. Wykorzystywanie Google Web Fonts służy do jednolitego i atrakcyjnego przedstawiania naszych stron internetowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, Państwa komputer wykorzysta jedną ze standardowych czcionek.

Dodatkowe informacje na temat Google Web Fonts znajdą Państwo pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

8. Formularze Kontaktowe

Administrator danych zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych w serwisach internetowych Administratora danych. Skorzystanie z formularzy wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Mogą Państwo podać również dodatkowe dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych dodatkowo podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:iod@clippergroup.pl